- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

پیش بینی مولانا فضل الرحمن از سقوط دولت پاکستان

آریانانیوز: رهبر جمعیت علمای پاکستان در یک نشست درون حزبی در پشاور گفته که سقوط دولت این کشور نزدیک است…

مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای پاکستان که از احزاب مخالف حکومت است می گوید که سقوط دولت این کشور نزدیک است.

فضل الرحمن در یک نشست درون حزبی در پشاور گفته که حکومت پاکستان به جای بهبود روابط با همسایه‌ها، روابط موجوده را نیز تخریب کرده است.

او تاکید کرده که رفتار غلط حکومت پاکستان وضعیت اقتصادی این کشور را با بحران مواجه کرده و با توجه به شرایط بد اقتصادی، حکومت این کشور در حالت سقوط قرار گرفته است.

به گفته او، هم اکنون امور داخلی پاکستان بر بنیاد آجندای خارجی این کشور به پیش برده می شود که و بانک های دولتی به چنگال ادارات جهانی قرار گرفته که این کار آزادی پاکستان را با پرسش مواجه کرده است.

این در حالی است که دولت پاکستان نزدیک به 50 ملیارد دالر از نهادهای مالی جهانی و برخی کشورهای دیگر، قرضدار است.