- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

قاچاق سوخت از ایران به پاکستان

آریانانیوز: خبرنگار ویبسایت جنگ نیوز پاکستان گزارشی با عنوان روزانه 600 هزار لیتر سوخت از ایران به سوی پاکستان قاچاق می شود را نشر کرد…

حنیف خالد می نویسد، روزانه 600 هزار لیتر از انواع سوخت پطرول و دیزل از سرحد ایران به پاکستان قاچاق و در ایالت های بلوچستان، سند، پنجاب و دیگر شهر های کلان این کشور مورد استفاده قرار می گیرد.

خبرنگار جنگ نیوز پاکستان در ادامه گزارش خود آورده است: سوخت های پطرول و دیزل همواره از سرحد قانونی تفتان و چمن از کشور ایران به کشورهای همسایه از جمله پاکستان قاچاق می شود و این در حالی است که در تمامی این مراحل ماموران گمرکی در سرحد حضور دارند و این قاچاق سوخت با آگاهی کامل ماموان گمرکی و دیگر نهادهای مجری قانون انجام می شود و با قیمت ارزان در شهرهای مختلف این کشور به فروش می رسد.

در گزارش تهیه شده توسط حنیف خالد نیزآمده است: افزایش قاچاق سوخت ایران به پاکستان و ارزان بودن نرخ آن نسبت به سوخت پاکستان، باعث کاهش فروش رسمی سوخت در این کشور به خصوص باعث کاهش فروش آن در جایگاه های عرضه سوخت در بیشتر شهرهای پاکستان شده است.

در ادامه این گزارش آمده است: قاچاق سوخت از کشور ایران تنها محدود به شهر های ایالت بلوچستان نمی شود بلکه پطرول و دیزلی که از ایران به پاکستان قاچاق می شود به ایالت های دیگر مانند پنجاب و سند انتقال یافته و در شهر های کلان این ایالت ها از جمله کراچی و لاهور مورد استفاده قرار می گیرد.

حنیف خالد در ادامه گزارش خود افزود: هنگامی سوخت های قاچاق به کشور پاکستان فرستاده می شود، این سوخت ها در ایالت بلوچستان مجددا در مخزن های کلان ریخته شده و در لاری ها و بروی سقف بس های مسافربری جهت استفاده در شهر های کلان بارگیری می شود و پس رسیدن به مقصد مورد استفاده بس ها، موترهای سواری، ریکشاها، موتر سیکل ها قرار می گیرد.

حنیف خالد در انتهای گزارش خود آورده است: موضوع و سخن مهم من این می باشد، هزاران لیتر سوخت قاچاق روزانه از سوی کویته به سوی شهر کراچی جهت استفاده بس ها و موترها فرستاده می شود، اما مگر امکان وجود دارد این اقدام غیر قانونی و قاچاق توسط افرادی که مجری قانون استند و قانون را به اجرا در می آورند دیده نشود و چشمهایشان را در رابطه با این مسئله بسته باشند.