- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

فرصت سوزی پاکستان در پروژه IP

آریانانیوز: هند، بر خلاف پاکستان هوشمندانه تر عمل کرده و از منافع اقتصادی خود مانند بهره برداری از بندر چابهار برای…

اخیراً مبین صولت مدیرعامل شرکت Inter State Gas Systems پاکستان در گفتگو با روزنامه داون اظهار داشت، دولت چین درخواست رسمی خود برای عبور خط لوله انتقال گاز ترکمنستان به آن کشور را به مقامات پاکستانی ارایه کرده است. به گفته داون، مبین صولت مدعی شد مقامات چینایی اخیرا با وی تماس گرفته و پیشنهادشان را به مقامات ترکمنستانی ارایه داده اند. این در حالی است که برخی تحلیلگران و نخبگان اقتصادی معتقدند، پیگیری پروژه تاپی در اثر فشار امریکا به پاکستان برای خودداری از تکمیل پروژه انتقال گاز از ایران بوده و نشان دهنده ضعف عمیق اسلام آباد نسبت به سیاست های واشینگتن است، زیرا امریکا از یک طرف به دنبال فشار به سایر کشورها برای پیوستن به تحریم ایران می باشد و از سوی دیگر، خودش به دنبال مذاکره مجدد با ایران است که در این بین فقط منافع اقتصادی کشورهایی مانند پاکستان آسیب خواهد دید، در حالی که هند، بر خلاف پاکستان هوشمندانه تر عمل کرده و از منافع اقتصادی خود مانند بهره برداری از بندر چابهار برای دور زدن پاکستان و افزایش تجارت با افغانستان و خرید انرژی از ایران بدون توجه به تحریم های امریکا بهره می برد.