- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

فرار هند البلوکی از جهنم دوبی

آریانانیوز: هند البلوکی: وقتی به خاطر خشونت های شوهرم درخواست طلاق و جدایی کردم، پدر و برادرم با من بد رفتاری کردند و گفتند زنده گی ات را به جهنم تبدیل می کنیم…

به نقل از آژانس خبررسانی صدی البلد چند روز پیش یک زن اماراتی به نام هند محمد البلوکی در حساب تویتر خود کلیپی نشر کرد و در آن از خشونتی که از سوی خانواده اش بر او تحمیل می شود به سازمان های حقوقی گلایه کرد و گفت این رفتارهای خشونت آمیز علیه وی آن قدر بر او فشار آورده که مجبور به رها کردن ۴ طفل و فرار به کشور مقدونیه شده است.

درهمین خصوص، عفراء البسطی مدیر مؤسسه حمایت از زنان و اطفال دوبی گفت: قوماندانی امنیه دوبی سیاست ها و قوانین واضحی برای حمایت از زنان در چنین شرایطی وضع کرده است. البسطی در صفحه تویتر خود در این باره نوشت: اخیرا از قضیه خانم اماراتی هند البلوکی باخبر شدم و از این مسأله حمایت می کنم. هر کسی به خصوص زنان حق آزادی دارد و دوبی قوانین و سیاست های واضحی برای حمایت از زنان در چنین شرایطی وضع کرده است.

علت فرار هند البلوکی از امارات

هند البلوکی از طریق کلیپی که پس از فرار از امارات و رفتن به مقدونیه نشر کرده است از سازمان های حقوق بشر درخواست کمک کرده تا او را از خشونتی که در حق او روا داشته شده نجات دهند. همچنین او در این کلیپ گفته: علت فرار وی از امارات این است که وقتی به خاطر خشونت های شوهرم درخواست طلاق و جدایی کردم، پدر و برادرم با من بد رفتاری کردند و گفتند زنده گی ات را به جهنم تبدیل می کنیم.

او در ادامه مجددا تأکید کرده است که از سازمان های حقوق بشر می خواهد تا در برابر این خشونتی که ممکن است باعث مرگ وی شود به او کمک کنند.