بخش : خارجی -+ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : شنبه, 23 سنبله , 1398 لینک کوتاه خبر :

هشدار حکومت ترکمنستان به مفتی‌های رشوت خوار

رشوه فساد اداری

آریانانیوز: حکومت ترکمنستان مفتی‌های رشوت خوار را محاکمه خواهد کرد...


لوی سارنوال ترکمنستان، باتیر آتداف، در یک نشست گسترده دولتی گفت یک گروه جنایتکار را که از زائران حج فرضی رشوت می گرفتند شامل متخصص برجسته سابق گروه مفتی ترکمنستان، روشن شنبابردیف، رییس ارشد سابق منابع انسانی این بخش، محمدتمرت گوربانژلدیف و متخصص پیشین پیشرو این اداره برای همکاری با سازمان های مذهبی کابینه وزیران کشور گوربانبردی نورساهدوف هستند.

آنها از سپتمبر سال 2018 تا ژوئیه 2019، از برخی باشنده گان این کشور که قرار بود به زیارت مکه و مدینه بروند ، رشوت گرفته بودند.

رییس جمهور گوربانگولی بردی‌محمدوف پس از شنیدن گزارش لوی سارنوال، گفت این حادثه حج بسیار ناراحت کننده است.

او افزود: دولت ما از دین جدا شده است، برعکس، من همیشه از مؤمنان حمایت می کنم – در ساخت مساجد، عملکرد حج و موارد دیگر، انگیزترین چیز این است كه مردم فریب خوردند و با اعمال شرور روبرو شدند.

او اظهار داشت: من از مدیریت مفتی کشور و وزارت امور خارجه درخواست می کنم تا در آینده کار مناسب با مؤمنین انجام شود، در سفر حج ما نه تنها به 160 نفر بلکه به 380 نفر کمک خواهیم کرد.

همرسانی کنید!