26 عقرب 1397 - خارجی

حمله لفظی شدید وزیر امور داخله هند به پاکستان!

حمله لفظی شدید وزیر امور داخله هند به پاکستان!

آریانا نیوز: وزیر امور داخله هند یکبار دیگر پاکستان را به صدور تروریزم و پرورش شبکه های جنایتکار محکوم کرد…

در تاریخ 8 نوومبر 2018 راج نات سینگ؛ وزیر امورداخله بهارت درخصوص سفرهای صدراعظم پاکستان به عربستان و چین برای دریافت کمک های مالی و اظهارات عمران خان، گفته است: صدراعظم تازه کار پاکستان همچون سلف خود دست گدایی به سوی کشورهای منطقه و متحدینش دراز کرده تا کشورش را از ورشکستگی نجات دهد.
وزیر امور داخله بهارت که به مخالفت شدید با همسایه غربی اش معروف می باشد: با اشاره به این گفته عمران خان که دنیا از اهمیت جغرافیایی و راهبردی پاکستان آگاه است و به همین دلیل به کشور ما بها می دهند. افزوده است: عمران خان لابد می داند که مردم دنیا از تربیت تروریست توسط مدارس دینی و حمایت سرویس استخباراتی آن کشور و ایجاد مزاحمت و ناامنی برای همسایگانش به این کشور توجه دارند. صدراعظم پاکستان صحیح گفته است که کشورش امکانات زیادی در اختیار دارد. اما برای ایجاد اختشاش و ناامنی برای دیگران و جهان پاکستان دارای 100ملیون جوان زیر 35سال یا پتانسیل اقدامات تروریستی است و این برای بسیاری از کشورهای دنیا مهم است. برغم اینها هند امیدوار است عمران خان به وعده ساخت پاکستان تحقق بخشیده و مانع از رشد و پرورش تروریست و شبکه های مافیایی جنایت در آن کشور و منطقه و جهان شود.

بیشتر بخوانید  سخنگوی طالبان به ادعای رسانه‌های هندی واکنش نشان داد
همرسانی کنید!