بخش : اقتصادی, مهاجرت -+ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : سه شنبه, ۱۸ قوس , ۱۳۹۹ لینک کوتاه خبر :

کاهش چشمگیر درآمدهای شرکت‌های هوانوردی پس از گسترش ویروس کرونا در کشور

طیاره 550x295 - کاهش چشمگیر درآمدهای شرکت‌های هوانوردی پس از گسترش ویروس کرونا در کشور

آریانانیوز: به گفته رییس ادارۀ هوانوردی ملکی کشور تا کنون گسترش ویروس کرونا ۴۰ ملیون دالر درآمدهای شرکت‌های هوانوردی کام ایر و آریانا را و نیز ۶۰ ملیون دالر درآمدهای این اداره را در مقایسه با سال گذشته، کاهش داده‌است...


محمدقاسم وفایی‌زاده، رییس ادارۀ هوانوردی ملکی کشور می‌گوید که برای بهبود و توسعۀ بخش هوانوردی کشور، برنامه‌های گونه‌گون از جمله سرمایه‌گذاری در زیربناهای میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی به‌شمول ساخت یک ترمینل نو در این میدان هوایی که به‌گونه مشترک از سوی دولت و بخش خصوصی عملی می‌شوند، روی دست گرفته شده‌است.

او افزود که تا کنون گسترش ویروس کرونا ۴۰ ملیون دالر درآمدهای شرکت‌های هوانوردی کام ایر و آریانا را و نیز ۶۰ ملیون دالر درآمدهای این اداره را در مقایسه با سال گذشته، کاهش داده‌است.

او می افزاید: شاید شرکت‌های هوايی با ما موافق باشند که پالیسی حمایوی ادارۀ هوانوردی افغانستان موفق بوده و به رغم زیان و ضرر مالی که شرکت‌های هوایی ما به ویژه کام ایر و آریانا متحمل شده، اما هیچ کدام شان در وضعیت نیستند که در خطر ورشکستگی، باشد.

اما سیدعمر صبور، رییس میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی می‌گوید که بهتر است برای کابل، یک میدان هوایی بین‌المللی دیگر ساخته شود.

او افزود: میدان هوايی حامد کرزی در داخل شهر کابل، در داخل خانه‌های مسکونی قرار گرفته، شما ببینید که ما مصؤن نیستیم از دست غاصبین زمین، اطراف میدان که نباید اینقدر خانه و بلند منزل جور می‌شد، حتی در نزدیک قراول اول میدان هوایی حامد کرزی، یک هوتل جور شده که شبانه این اداره با با مشکل مواجه می‌سازد.

رییس ادارۀ هوانوردی ملکی در پیوند با ساخت میدان هوایی تازه برای کابل، از ساخت میدان هوایی لوگر سخن می‌زند.

او در ادامه می‌گوید که این میدان هوایی پس از سال ۲۰۳۰ عیسوی به کار خواهد شد و تا آن‌زمان، نیاز به تقویت ظرفیت‌ها در میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی است.

همرسانی کنید!