بخش : اجتماعی, اخبار, اقتصادی -+ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : یکشنبه, 8 اسد , 1396 لینک کوتاه خبر :

اعماراولین سردخانه صفرانرژی برای حفاظت محصولات باغداری

سردخانه

آریانانیوز: برای اولین بار یک سردخانه صفر انرژی برای حفاظت محصولات باغداری ، که بدون استفاده از انرژی برق و گاز و یا امکانات دیگر فعالیت می کند در ولسوالی پغمان ولایت کابل اعمار گردیده و به بهره برداری سپرده شد.


این سرد خانه ظرفیت 60 متریک تن میوه را دارد و به کمک مالی مردم نیپال از طریق سازمان سارک ، برای مردم افغانستان اعمار گردیده است.

این سردخانه، که به هزینه مجموعی 36 هزار دالر اعمار گردیده است تجربه مردم نیپال است و از آنجا نمونه برداری شده است . سردخانه مذکور به شکل تخنیکی به شیوه جدید اعمار گردیده و یا استفاده از قطرات آب ، سردی مورد نیاز برای محافظت میوه را فراهم می سازد.

قرار است از این دست سردخانه ها در ولایت های کابل ، پروان ، بلخ و سمنگان نیز اعمار گردد.

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در جریان سه سال گذشته بیش از 2800 سردخانه صفر انرژی برای محصولات پیاز و کچالو را برای دهقانان ولایت های بامیان ، کابل و پروان احداث نموده است.

همرسانی کنید!