بخش : مقالات -+ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : شنبه, 17 عقرب , 1393 لینک کوتاه خبر :

هشدار به دولت مردان حکومت نو!

افغانستان - هشدار به دولت مردان حکومت نو!

ای هموطن، می دانی که، رهبران، علما، دانشمندان و قشر متفکر اجتماعات به مثابه دل و دماغ در بدن اجتماع است، آن مشعل های تابنده اند که دیگران به پیروی از آنهای راه و مسیر را تشخیص و سپری می دارند زیرا در شعاع تربیت و تعلیم اینان اند که انتقال عقاید، تربیت، تعلیم و تحصیل و… صورت پذیرفته و اینان تهداب گذاران حقیقی زیر بنای خانواده، محیط و اجتماع خود اند که از برکت و یمن هدایات همین قشر است که می توان به تسهیلات معنوی و مادی و اقتصاد تکنولوژی و سیاسی و… رسید و جامعه را رنگ، سمت و ثبات بخشید.

 

همانگونه که انسان از انسان رنگ می گیرد، پديده های هستی نیز با انسان ها در چنین پيوند و تاثير متقابل قرار دارد و چنانچه جوامع بشری از تعامل ارتباطات و تماس های چه اجتماعی ( فرهنگی و اخلاقی )، اقتصادی و سیاسی و تاثیرات متقابل مثبت و یا منفی آن معنا و مفهوم می گيرند، همچنان تمامی پروسه های حیات مادی و معنوی متاثر همین تقابل و فرایند است (چنانچه موثرات و بازده حاصل و جو طبعیت).

 

بلی! همانگونه که روابط جوامع تاثیر افکن برهمدیگر اند و همین ارتباطات افراد و اجتماعات است که در حقیقت ريشه و شکل دهنده هويت ها، ايده ها، انديشه ها، هنرها، فعاليتهای اقتصادی، اجتماعی وسياسی می شود و گستره آن از دايره بسته ی مرزهای جغرافيايی بیرون شده و جهان انسانی را تحت تاثیر و شرایط خاص خود قرار داده چنانچه از ارتباطات جمعی، امروز اینترنت، ماهواره و پیام ها و انتشارات رسانه ای است که شما ظهور گستره تاثیرات آن را در وسعت و همه جاگیر می یابید و می بینید که باعث الهام بخش و نقش آفرينی کرکترها، شخصيتها، واخلاق و دادستود درمعاشره بشری امروز، چه منفی و چه مثبت شده و است.

 

نکته در این است که با تاسف نهادهای سازنده و پیشروان جامعه این سرمایه های معنوی جامعه اعم از قشر متفکر، دکتورين و کادرهای علمی، با دریغ نظر به معاذیر شرایط سه دهه پسین این قشر پیش رو آسیب پذیر شده و در بعضی موارد تعدادشان با مقایسه و توجه به منافع فردی، گروهی و حزبی، به تناسب منافع عليای و ملی کشور (دين و دنيا) عمل دوگانه نموده و آنطوری که نیاز و توقع رسالت شان است، نتوانستند عمل موثر و یا حداقل برای شناخت و معرفی برنامه ها و پاليسی! پاليسی سازان در اين مرز و بوم اقدام تبینانه و بدیل کنند و نتوانستند بشکل جمعی و اتفاق نظر پلان ها مرموز نهفته در این فرایند را به معرفی بگریند و عمل مدافعانه کنند؟

 

بل با تاسف تعدادی از مراجع رهبری، پیشوایان، مربیان (دکتورین، معلمان و ملایان، مسوولان سیاسی) خود زمینه ساز لقمه های به حمایه از منافع سوء قدرت های منطقه و کشورهای دور و نزدیک شده و کشور را به شرایط کنونی رساندند!؟ متاسفانه از مغشوشیت همان اوضاع ، امروزکه مراکز تعلیمی و تحصیلی، دستاورد خوبی این عصر بوده، با دریغ تعداد اين مراکز منابع فساد، تفریق، سیاست گذاری ها بیگانه و کارخانه های تقلب برای ساختن تصديق و ديپلوم های بی اثر و تدریس خود بیگانگی و نماد نکتایی و لُنگی شده و بس

 

حال آنکه می بایست کانون های گرم هم پذیری با معیار های سالم تحت پوشش تعاليم فکری اخلاقی دينی، نظر به نیاز روز از منابع دست نا خورده و بدون تعصب و علوم مثبته روز وآموزش اتحاد اتفاق و تعالی و سر پا ایستایی می بود و می شد. ( و اگر این سستیم و نظام از طرف حکومت نو اصلاح نشود، عواقب جبران ناپذیر بدنبال خواهد داشت.)

 

لذا در کنار آنکه از جوانان در اصلاحی این روند خواهشمندیم ، از حکومت نو نیز حسب مسوولیت شان متقاضی ایم تا مطابق نیاز ها و اولیت های یک جامعه اسلامی برنامه های اصلاحی که در صدر خدمات قرار دارد و رفع ما یحتياج و آنچه سزاوار شرافت و کرامت یک جامعه اسلامی است بدان پرداخته و عامل باشند و ارزش های عقیدتی و افتخارات ملی بشکل درست درک و تبین شده و دگر اجازه ندهند که راست گويی و راست کرداری و وفا و تعهد به ارزش های ملی و عقاید سجیه دینی به مسخره گرفته شود و دگر اجازه ندهند، به آن افرادی که هر چند دارای مواقف اجتماعی قدرت و ثروت و داشتن ديپلوم های متنوع ولی فاقد شخصيت انسانی و با هر نوع آلودگی و خساست ملوث و دلالان عفت وسرمایه های و ارزش های ملی اند، به کرسی ها کلیدی گماشته شوند و یا برسند.

 

ديـده ها باز است، از تـقليد کوری شرم دار!

تا با اينجا انحراف ازوضع خود مقبول نيست، می باید از تسهيلات و دستاوردهای علمی و همیاری کشورهای جهانی در جهت آزادی حريت و اخلاق انسانی و اسلامی و توسعه اقتصادی، برای دستگيری و ريشه کن ساختن مصایب و موانع چون فقر، بيکاری، امراض و انواع محرومیت ها و مظالم حاکم نقطه پایان گذاشت و دیگر سرنوشت مردم دستخوش هوی و هوس های جنسی و ماديات پرستی (ثروت ، مقام و …عظمت طلبی ها ) و فدای آرمان های نفسانی تعداد روسا و رهبران خدا نا ترس آلوده به فساد عقیدتی، اخلاقی، اداری و سیاسی نشود.

 

نباید ارزش های ملی این سرزمین که از عناصر ذاتی مردمش اتحاد، اتفاق، عشق و علاقه به ميهن، احترام بيش از حد به بزرگسالان، احترام به ناموس وعفت خود و ديگران، احساس غرور در برابر اجانب، همدستی دينی و برادری ميهنی در راندندن بيگانگان و افتخار آفرينی دينی، آزادی خواهی، جوانمردی، مهمان نوازی و فضايل برجسته انسانی، از اجزای ماهيت انسانی شان بود و است! آنرا به معامله گری های سیاسی گذاشت.

 

امید بدان است تا این نوشتار، سطری چند در ایجاد بستر این جو موافق افتاد و جهت وفق و عملی شدن برنامه که ما و سرزمین ما را، به آن آرمان مدینه فاضله برساند و وسیله هم فکری و وفاق گردد.

 

شایان دست بوس توام نیست نامه‌ای

در یوزه‌ ای به قاصد برگ حنا برم

عمر به غم‌گذشته مباد آیدم به پیش

خود را از این ستمکده رو بر قفا برم

پیری نفس‌گداخت‌کنون ماومن خطاست

بی‌ریشه چندتهمت نشو ونما برم

امید نارساست دعاکن که چون حباب

بار نفس دو روز به پشت دوتا برم

بیدل ز حدگذشت معاصی و من همان

ردّ نیستم اگر به درش التجا برم

 

 

پارسا بلخی

همرسانی کنید!
برچسب ها