- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

ویدیو/ نمایش جالب راه رفتن دو دختر جوان در آسمان نیویارک

آریانانیوز: صحنه هایی از نمایش باور نکردنی آکروبات بازی دو خواهر به روی طناب در ارتفاع فوق العاده بلند نشر شد…

آکروبات باز امریکایی، نک والند و خواهرش لیانا نمایش جالب را در تایمز اسکوئر نیویارک براه انداختند.