- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

ویدیو/ سومین لرزش انگیلامیرکل سوژه خبری شد

آریانانیوز: سومین لرزش انگیلامیرکل صدراعظم جرمنی که بازهم سوژه کمره‌های خبری شد…