- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

ویدیو/ قدرت نمایی یک سیاه پوست!

آریانانیوز: مرد سیاه پوست درشت هیکل پس از باز کردن در قطار با مشت به جان فرد توهین کننده افتاد…