- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

ویدیو/ سرگذشت تلخ سمیه دختری که فروخته شد

آریانانیوز: سمیه دختر ۱۳ سالۀ افغان می‌گوید که برای امتحانات سالانۀ صنف هفتم آماده گی می‌گرفت که مجبور شد تن به ازدواج اجباری دهد و حتی نتوانست صنف هفتم را تمام کند…