- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

ویدیو/ تحفه والی دایکندی برای رییس جمهور غنی

آریانانیوز: والی دایکندی برای مارکیت جهانی بادام این ولایت برای رییس جمهورغنی نمونه های خوب از بادام دایکندی را تحفه آورده است و از وی خواهان مارکیت جهانی برای این محصولات خوب کشور شد…

رییس جمهور غنی گفت که تمام محصولات کشور به بازارهای جهانی عرضه خواهد شد که جلغوزه نمونه بارز اش است.