- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

ویدیو/ مراسم تاجگذاری امپراتور جدید جاپان

آریانانیوز: ناروهیتو امپراتور جدید جاپان پس از اینکه در اول ماه می ( 11 ثور) سلطنت خود را آغاز کرده بود، امروز به طور رسمی تاجگذاری کرد…

ناروهیتو، در این مراسم سوگند یاد کرد و گفت: مطابق قانون اساسی عمل خواهم کرد و مسوولیت خود را به عنوان نمادی از دولت و وحدت مردم انجام خواهم داد.

نقش امپراتور جاپان تا حد زیادی تشریفاتی است و بیشتر بر روی تعامل عمومی با باشنده گان و ملاقات با مقامات خارجی تمرکز دارد.