- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

ویدیو/ بازگشت صدها بی‌جا شدۀ آواره به کنر

آریانانیوز: صدها تن از باشنده‌گان سرکانو که از پنج سال به این طرف از خانه‌های شان بی‌جا شده بودند حالا دوباره به منطقه برگشته اند…