- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

ویدیو/ افشاگری دیگر از تقاضای جنسی در بدل چوکی در بدنه حکومت وحدت ملی

آریانانیوز: سریال دیگری از تقاضای جنسی در بدل چوکی، در بدنه حکومت وحدت ملی به بازار آمد…

ارگ و در مجموع حکومت وحدت ملی در ترویج سکس در مقابل چوکی به موفقیت های قابل ملاحظه دست یافته اند ، ابعاد ترویج روابط جنسی در مقابل چوکی چنان گسترده بوده است که هیچ زور دار و زر دار از درخواست نامشروع در مقابل چوکی ترس و واهیمه نداشته اند.

در ویدیوی جدیدی که به بازار آمده است فاضله سروش خود اعتراف می کند که به کمک شوهر خود ارگان های امنیتی را با خبر نموده، فرد زور دار را در خانه دعوت کرده و برهنه گرفتار کرده است.