بخش : تصاویر, همه -+ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : سه شنبه, 4 سرطان , 1398 لینک کوتاه خبر :

تصاویر/ گردهمایی بزرگ تیم انتخاباتی صلح و اعتدال در کابل

آریانانیوز: گردهمایی بزرگ تیم انتخاباتی صلح و اعتدال در استدیوم غازی کابل تحت عنوان حمایت از قانون اساسی، انتخابات شفاف و صلح…

گردهمایی صلح و اعتدال 8 - تصاویر/ گردهمایی بزرگ تیم انتخاباتی صلح و اعتدال در کابل گردهمایی صلح و اعتدال 10 - تصاویر/ گردهمایی بزرگ تیم انتخاباتی صلح و اعتدال در کابل گردهمایی صلح و اعتدال 7 - تصاویر/ گردهمایی بزرگ تیم انتخاباتی صلح و اعتدال در کابل گردهمایی صلح و اعتدال 2 - تصاویر/ گردهمایی بزرگ تیم انتخاباتی صلح و اعتدال در کابل گردهمایی صلح و اعتدال 11 - تصاویر/ گردهمایی بزرگ تیم انتخاباتی صلح و اعتدال در کابل گردهمایی صلح و اعتدال 6 - تصاویر/ گردهمایی بزرگ تیم انتخاباتی صلح و اعتدال در کابل گردهمایی صلح و اعتدال 4 - تصاویر/ گردهمایی بزرگ تیم انتخاباتی صلح و اعتدال در کابل گردهمایی صلح و اعتدال 3 - تصاویر/ گردهمایی بزرگ تیم انتخاباتی صلح و اعتدال در کابل گردهمایی صلح و اعتدال 1 - تصاویر/ گردهمایی بزرگ تیم انتخاباتی صلح و اعتدال در کابل گردهمایی صلح و اعتدال 12 - تصاویر/ گردهمایی بزرگ تیم انتخاباتی صلح و اعتدال در کابل گردهمایی صلح و اعتدال 9 - تصاویر/ گردهمایی بزرگ تیم انتخاباتی صلح و اعتدال در کابل

همرسانی کنید!