- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

تصاویر/ تظاهرات هواداران عبدالحمید خراسانی

آریانانیوز: هواداران عبدالحمید خراسانی خواهان رهایی وی شدند…

تعدادی از باشنده گان کابل با مسدود نمودن شاهراه کابل – پنجشیر خواهان آزادی بی قید و شرط عبدالحمید خراسانیشخصی که وزارت داخله وی را به اتهام تبهاکری دستگیر نموده است شدند.

وزارت امور داخله روز سه شنبه ۲۵ جون خبر داد، عبدالحمید خراسانی سرگروه یک باند جنایتکار در شهر کابل دستگیر شده است.

به گفته وزارت داخله: این مجرم حرفه ئی، در قضایائی زیادی جنائی خاصتاً در باج گیری، اختطاف، قتل، چپاولگری، رهزنی و زورگویی دست داشته است. این مجرم، در لست مجرمین زیر پیگرد نیز قرار داشت، وچندین بار با نیروهای پولیس به درگیری پرداخته بود، که سرانجام، دریک عملیات اوپراتیفی پولیس، در کابل، بازداشت شد.

اما برخی از هواداران خراسانی این اقدام حکومت را ناشی از تعصبات قومی و سمتی اشرف غنی می دانند و با ایجاد این تظاهرات خواهان آزادی هرچه سریعتر خراسانی از بند حکومت شده اند.