بخش : تصاویر, همه -+ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : دوشنبه, 1 جولای , 2019 لینک کوتاه خبر :

تصاویر/ برگزاری نمایشگاه جنجالی چادری مقابل لنگی در کابل

آریانانیوز: نمایشگاه چادری مقابل لنگی که توسط جمعی از هنرمندان در کابل برگزار شد…

نمایشگاه چادری مقابل لنگی که در این ایام به مدیریت فرخنده زهرا نادری در کابل برپا شده است توسط عده ای از نماینده گان مشرانوجرگه شدیدا مورد انتقاد قرار گرفت. روز گذشته مسلمیار رییس مشرانوجرگه در نطقی آن را خلاف آداب و رسوم مردم افغانستان دانست و لنگی و چادری را جزئی از فرهنگ افغانستان بیان کرد که مردم این سرزمین بدون آن معنی ندارند.

اما خانم نادری در این مراسم می گوید: نفس چادری می تواند خیلی بحث برانگیز و پیچیده باشد، چادری میتواند طرفداران افراطی و یا مخالفین افراطی زیادی با خود داشته باشد. اما برای من چادری راز های ناگفته زنان بیشمار افغان را که با سکوت بسر می برند در درون اش، بطور تاریخ پنهان دارد. بیشتر زنان همچو گنج پنهانی در زیر چادری و فرهنگ و جامعه بسته ما، بار های بزرگ از بی عدالتی ها را با زبان های بسته بدوش می کشند.

نمایشگاه چادری مقابل لنگی 27 - تصاویر/ برگزاری نمایشگاه جنجالی چادری مقابل لنگی در کابل نمایشگاه چادری مقابل لنگی 1 - تصاویر/ برگزاری نمایشگاه جنجالی چادری مقابل لنگی در کابل نمایشگاه چادری مقابل لنگی 2 - تصاویر/ برگزاری نمایشگاه جنجالی چادری مقابل لنگی در کابل نمایشگاه چادری مقابل لنگی 3 - تصاویر/ برگزاری نمایشگاه جنجالی چادری مقابل لنگی در کابل نمایشگاه چادری مقابل لنگی 4 - تصاویر/ برگزاری نمایشگاه جنجالی چادری مقابل لنگی در کابل نمایشگاه چادری مقابل لنگی 5 - تصاویر/ برگزاری نمایشگاه جنجالی چادری مقابل لنگی در کابل نمایشگاه چادری مقابل لنگی 6 - تصاویر/ برگزاری نمایشگاه جنجالی چادری مقابل لنگی در کابل نمایشگاه چادری مقابل لنگی 7 - تصاویر/ برگزاری نمایشگاه جنجالی چادری مقابل لنگی در کابل نمایشگاه چادری مقابل لنگی 8 - تصاویر/ برگزاری نمایشگاه جنجالی چادری مقابل لنگی در کابل نمایشگاه چادری مقابل لنگی 9 - تصاویر/ برگزاری نمایشگاه جنجالی چادری مقابل لنگی در کابل نمایشگاه چادری مقابل لنگی 10 - تصاویر/ برگزاری نمایشگاه جنجالی چادری مقابل لنگی در کابل نمایشگاه چادری مقابل لنگی 11 - تصاویر/ برگزاری نمایشگاه جنجالی چادری مقابل لنگی در کابل نمایشگاه چادری مقابل لنگی 12 - تصاویر/ برگزاری نمایشگاه جنجالی چادری مقابل لنگی در کابل نمایشگاه چادری مقابل لنگی 13 - تصاویر/ برگزاری نمایشگاه جنجالی چادری مقابل لنگی در کابل نمایشگاه چادری مقابل لنگی 14 - تصاویر/ برگزاری نمایشگاه جنجالی چادری مقابل لنگی در کابل نمایشگاه چادری مقابل لنگی 15 - تصاویر/ برگزاری نمایشگاه جنجالی چادری مقابل لنگی در کابل نمایشگاه چادری مقابل لنگی 16 - تصاویر/ برگزاری نمایشگاه جنجالی چادری مقابل لنگی در کابل نمایشگاه چادری مقابل لنگی 17 - تصاویر/ برگزاری نمایشگاه جنجالی چادری مقابل لنگی در کابل نمایشگاه چادری مقابل لنگی 18 - تصاویر/ برگزاری نمایشگاه جنجالی چادری مقابل لنگی در کابل نمایشگاه چادری مقابل لنگی 19 - تصاویر/ برگزاری نمایشگاه جنجالی چادری مقابل لنگی در کابل نمایشگاه چادری مقابل لنگی 20 - تصاویر/ برگزاری نمایشگاه جنجالی چادری مقابل لنگی در کابل نمایشگاه چادری مقابل لنگی 21 - تصاویر/ برگزاری نمایشگاه جنجالی چادری مقابل لنگی در کابل نمایشگاه چادری مقابل لنگی 22 - تصاویر/ برگزاری نمایشگاه جنجالی چادری مقابل لنگی در کابل نمایشگاه چادری مقابل لنگی 23 - تصاویر/ برگزاری نمایشگاه جنجالی چادری مقابل لنگی در کابل نمایشگاه چادری مقابل لنگی 24 - تصاویر/ برگزاری نمایشگاه جنجالی چادری مقابل لنگی در کابل نمایشگاه چادری مقابل لنگی 25 - تصاویر/ برگزاری نمایشگاه جنجالی چادری مقابل لنگی در کابل نمایشگاه چادری مقابل لنگی 26 - تصاویر/ برگزاری نمایشگاه جنجالی چادری مقابل لنگی در کابل

همرسانی کنید!

  1. ناشناس :

    خوب به هرضورت این نوع نمایش یک توهین به رسم و عنعنات ملی افغانها میباشد.
    زیرا وقتی که به تصاویر بالا نگاه گردد دیده میشود که تمام اشخاص و افراد این نمایشگاه مربوط به یک ملت (هزاره ها) میباشد. چون اکثر از این هزاره ها بیباک هستند و سر هیچ چیزی صرفه نمیکنند و بس
    امید از بر راه انداختن همچو نمایشات بی معنی و پوچ جداً جلوگیری گردد.