- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

تصاویر/ مومیایی های صاحب منصبان مصر باستان

آریانانیوز: دو تابوت متعلق به صاحب منصبان مصر باستان در موزیم ملی مصر در قاهره به نمایش گذاشته شد…

دو تابوت باستانی متعلق به صاحب منصبان مصر باستان در حضور وزیر امور باستانی مصر و رسانه ها باز شد تا در موزیم ملی تمدن مصر در قاهره به نمایش گذاشته شد.