- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

تصاویر/ جشنواره فرهنگ مردم هزاره در پاکستان

آریانانیوز: جشنواره روز فرهنگ مردم هزاره در پاکستان در کویته پاکستان برگزار شد…

جشنواره روز فرهنگ مردم هزاره با حضور مقامات بلند رتبه حکومت ایالتى، شخصیت هاى علمى، فرهنگى و اجتماعى برای اولین بار در شهر کویته با موفقیت برگزار شد و هنرمندانى چون سید انور، زرغام، عباس نشاط و عارف صبا کنسرت اجرا کردند.

در این جشنواره که از طرف هزاره دموکراتیک پارتى و با همکارى چندین نهاد فرهنگى دیگر سازماندهی شده بود، مجموعی از فرهنگ مردم هزاره از قبیل لباس هزارگى، غذای هزارگى، جواهرات هزارگى و کتاب‌هایی که در مورد هزاره ها نوشته شده اند را به نمایش گذاشته بودند.