- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

تصاویر/ ریزش بند آب، باشنده گان بریتانیا را فراری داد

آریانانیوز: شهر والی بریج بریتانیا بخاطر ریزش بند آب، خالی از سکنه شد…
شهر والی بریج واقع در دربی‌شایر در شرق بریتانیا به دلیل خطر ریزش بند آبی که در نزدیکی آن قرار دارد به طور کامل تخلیه شده است.