- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

تصاویری از بزرگترین میدان هوایی جهان

آریانانیوز: میدان هوایی داکسینگ با ظرفیت صد ملیون نفر در پکن ساخته شد…

ساخت میدان هوایی بین‌المللی داکسینگ در پکن پایان یافته است. این میدان هوایی قرار است بزرگترین میدان هوایی دنیا از نظر تعداد مسافران باشد. ظرفیت کامل این میدان هوایی صد ملیون نفر است.