- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

تصاویر/ عاملان انفجار پایه برق در سالنگ جنوبی

آریانانیوز: این افراد از قریه آهنگران ولسوالی سالنگ بازداشت شده اند…

ریاست عمومی امنیت ملی با نشر خبری می‌گوید که نیروهای قطعات خاص ریاست عمومی امنیت ملی در یک عملیات ویژه به تاریخ 19 میزان سال روان یک گروه چهار نفری طالبان محل را که پایه برق وارداتی کشور را در سالنگ جنوبی انفجار داده بودند دستگیر نمودند.

خبرنامه می‌افزاید که این افراد از قریه آهنگران ولسوالی سالنگ بازداشت شده اند.

این در حالی است که قطع برق به علت تخریب پایه‌های برق وارداتی، در کابل و دیگر ولایات کشور چالش‌های جدی سد راه روند آموزش، تولیدات صنعتی، خدمات صحی و دیگر ضروریات اولیه باشنده گان کشور را به بار می‌آورد.