- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

تصاویری از ترسناک ترین قاچاقبر دنیا

آریانانیوز: محکمه ای در نیویارک، مخوف‌ترین قاچاقبر جهان را محکوم کرد…

این محکمه، ال چاپو را در همه ۱۰ مورد اتهامی که علیه او طرح شده بود مجرم شناخت.

حوآکین گوزمان، رهبر کارتل کلان مواد مخدرمکزیک که به ال ‌چاپو شهرت دارد در محکمه محکوم شناخته شده است. او که برای محاکمه از مکزیک به امریکا مسترد شده با ثروتی بیش از یک ملیارد دالر یکی از مخوف‌ترین رهبران سازمان‌های تبهکاری جهان معرفی شده است.