27 جوزا 1398 - خارجی, همه

برخورد دوگانه کشورهای غرب و شرق با مسئله آوارگان مسلمان میانمار

برخورد دوگانه کشورهای غرب و شرق با مسئله آوارگان مسلمان میانمار

آریانا نیوز: کشورهای غربی حمایت‌های مالی خود از دولت میانمار را قطع نکرده اند. کمکهای هند و جاپان به دولت میانمار نیز تنها و تنها با هدف رقابت با چین صورت می‌گیرد…

به گزارش رسانه های خبری جهان، اگرچه دوسیه نظامیانی که در میانمار دست به جنایات وسیع و خشونت گسترده نسبت به مسلمانان روهینگیا زده اند در برخی مراجع کیفری و قضایی غربی و بین المللی مفتوح است اما نه تنها هیچ پیشرفت و برون دادی از اینگونه اقدامات متصور نیست، بلکه حتی از بیان رسمی وجود چنین دوسیه هایی در مراجع ذیربط خودداری می شود. جرجیا آلیبرتی سفیر ایتالیا در کشور میانمار نیز ضمن تایید مطلب فوق بیان داشت، کشورهای غربی حمایت‌های مالی خود از دولت میانمار را قطع نکرده اند. کمکهای هند و جاپان به دولت میانمار برای بازگرداندن آوارگان روهینگیا نیز تنها و تنها با هدف رقابت با چین برای نفوذ،‌ وابسته سازی و دستیابی به منابع آن کشور صورت می‌گیرد.

به گزارش رسانه‌ها، به رغم کوتاهی ها و سکوت حمایت گرانه دولت غیر نظامی و خانم آنگ سان سوچی در برابر تجاوزات وحشیانه نظامیان علیه مسلمانان روهینگیا، غرب همچنان حمایت خود از خانم سوچی را در دست اقدام دارد.

بیشتر بخوانید  تظاهرات باشنده گان آسترالیا علیه جنایات حکومت نامشروع اسراییل
همرسانی کنید!