بخش : مهاجرت, همه -+ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : پنجشنبه, ۱۱ میزان , ۱۳۹۸ لینک کوتاه خبر :

بازگشت صدها هزار مهاجر افغان از ایران و پاکستان در جریان سال روان عیسوی

مهاجر - بازگشت صدها هزار مهاجر افغان از ایران و پاکستان در جریان سال روان عیسوی

آریانانیوز: از آغاز جینوری تا هفتۀ اخیر سپتمبر ۲۰۱۹ بیش از ۳۶۲هزار مهاجر افغان از ایران و پاکستان به کشورمان بازگشته اند...


سازمان بین‌المللی مهاجرت گزارش داده است که از آغاز جینوری تا هفتۀ اخیر سپتمبر ۲۰۱۹ بیش از ۳۶۲هزار مهاجر افغان از ایران و پاکستان به کشورشان برگشته یا برگشت داده شده اند.

بر بنیاد این گزارش، از مجموع ۳۴۵هزار و ۲۸۹ مهاجر افغان، نزدیک به ۱۵۱هزار آنان داوطلبانه از ایران به افغانستان برگشته و بیش از ۱۹۴هزار تن توسط دولت آن کشور اخراج شده اند.

در گزارش آمده است: ۱۶هزار و ۳۷۹ افغان از پاکستان برگشته که نزدیک به ۱۴هزار داوطلبانه و نزدیک به دوهزار و ۵۰۰ تن دیگر اخراج شده اند.

بر بنیاد آمار سازمان بین‌المللی مهاجرت، در جریان سال روان عیسوی، نزدیک به ۱۴هزار افغان از ترکیه و بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ پناهجوی افغان از کشورهای اروپایی به افغانستان برگشته یا برگشت داده شده اند.

ترکیه در این مدت، بیش از ۱۳هزار و ۵۰۰ تن و کشورهای اروپایی ۷۹۹ پناهجوی افغان را اخراج کرده اند.

بر بنیاد گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت، سه دسته مهاجرین افغان در ایران اقامت دارند که ۹۵۰هزار مهاجر افغان کارت اقامت موسوم به (کارت آمایش) دارند، ۶۰۰هزار افغان دارنده پاسپورت در ایران به سر می‌برند و در حدود ۱.۵ ملیون دیگر نیز فاقد هرگونه اسنادی استند.

سازمان بین‌المللی مهاجرت گفته است که در پاکستان نیز حدود ۲.۴ ملیون مهاجر افغان به سر می‌برند و از این میان ۱.۱ ملیون تن اسناد اقامت ندارند.

همرسانی کنید!