- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

درخواست عنایت‌الله حفیظ از اشرف غنی

آریانانیوز: عنایت‌الله حفیظ یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری از اشرف غنی خواست تا انتخابات را به تعویق بیندازد…

عنایت‌الله حفیظ یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، رییس جمهور غنی را به ایجاد مانع فرا راه مبارزات انتخاباتی‌اش متهم کرده و خواهان تعویق انتخابات ریاست جمهوری شد.

عنایت‌الله حفیظ یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری امروز در یک نشست خبری در کابل گفت: حکومت امنیت کارزار‌های انتخاباتی نامزدان را تامین نکرده است و باید انتخابات به تعویق بیافتد.

وی بیان داشت: تیم حاکم به خاطر ترس از کم شدن رای خودش به بهانه‌های مختلف جلوی مبارزات انتخاباتی اکثر نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را گرفته است و نگذاشته که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری برنامه‌های شان را به مردم مطرح کنند.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: به اساس قانون حکومت مکلف است که امنیت تمام برنامه‌ها و سفر‌های کمپاینی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را تامین کرده و در صورت نیاز زمینه سفرهای نامزدان را از طریق هوا به مراکز ولایات نیز مساعد بسازد.

وی بیان داشت، حکومت زمینه سفر نامزدان انتخابات ریاست جمهوری جهت ارایه برنامه‌های شان به مردم را به ولایات ناامن از طریق زمین و هوا مساعد نکرده است.

آقای حفیظ گفت: حکومت در تامین امنیت سفرهای ولایتی وی در ولایات پروان و بامیان هیچ همکاری امنیتی نکرده است بلکه بدون همکاری وزارت امور داخله به این ولایات سفر کرده است.

وی با بیان اینکه حکومت مانع سفرش در ولایت غزنی نیز شده است گفت: حکومت به دریور‌های وی اخطار داده است که اگر یک قدم از میدان وردک به سوی ولایت غزنی حرکت کند موتر‌هایش را در جا توسط جی پی اس خاموش می‌کند.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری، محمداشرف غنی رییس جمهور را به سوءاستفاده از امکانات دولتی در کمپاینی‌های انتخاباتی متهم کرده گفت: چرخبال‌‌های حکومت تیم کمپاینی آقای غنی را حتی در قریه‌جات انتقال می‌دهند اما حاضر نیست که دیگر نامزدان را تا مراکز ولایات انتقال دهند.

وی افزود: با تماس‌های مکرر که با مقامات وزارت دفاع ملی برای مساعد ساختن سفر‌های هوایی به ولایات داشتیم، پیام آنها برای ما این بوده که بدون امر اشرف غنی اجازه سفر به ولایت را ندارند.

آقای حفیظ با بیان اینکه زمینه برای ارایه برنامه‌های انتخاباتی به مردم مساعد نشده؛ از کمسیون‌های انتخاباتی خواست که حدود 10 الی 20 روز دیگر انتخابات ریاست جمهوری را به تعویق بی‌اندازند تا نامزدان برنامه‌های شان با مردم مطرح سازند.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری هشدار داده می‌گوید: اگر با این وضعیت انتخابات در ششم میزان برگزار شود نتایج آن مورد پذیرش ما نخواهد بود.

وی تیم دولت ساز را به مهندسی انتخابات ششم میزان متهم کرده گفت: وزیر حج و اوقاف چندین بار از طرف اشرف غنی مامور شده است تا وی را به کنار رفتن به نفع آقای غنی متقاعد بسازد.